• Home
  • Wettelijke bepalingen

Intellectueel eigendom en gebruiksrechten

De content op de website van thyssenkrupp Materials Belgium nv, waaronder afbeeldingen en het ontwerp van de website, worden beschermd door het auteursrecht en zijn onderhevig aan andere wetten voor de bescherming van intellectueel eigendom. Deze website geeft geen enkele toestemming om het intellectueel eigendom van bedrijven binnen de thyssenkrupp-groep te gebruiken. De content op deze website mag nadrukkelijk niet worden gedupliceerd, verspreid, gereproduceerd, overgedragen, verwerkt, bewerkt of op enige andere wijze worden gebruikt voor commerciële doeleinden, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is verleend door thyssenkrupp Materials Belgium nv.

Aansprakelijkheid

De informatie die thyssenkrupp Materials Belgium nv wordt verstrekt op deze website, wordt periodiek samengesteld en bijgewerkt. Ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid kunnen we niet garanderen dat de content op deze website volledig vrij is van fouten. Er is geen garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald gebruik of anderszins, expliciet of impliciet, met betrekking tot de informatie op deze website of enig onderdeel van deze website. De content vormt geen waarborg of garantie ten aanzien van onze producten, met name met betrekking tot de verhandelbaarheid of contractuele geschiktheid voor een specifiek doel. Toekomstgerichte verklaringen op onze website zijn uitsluitend gebaseerd op meningen, (voorlopige) schattingen of aannames van het management van thyssenkrupp Materials Belgium nv . Als gevolg hiervan, zijn deze verklaringen onderhevig aan risico's en onzekerheden. thyssenkrupp Materials Services GmbH is niet verplicht dergelijke toekomstgerichte verklaringen bij te werken. thyssenkrupp Materials Belgium nv behoudt zich het recht voor de opgegeven informatie of gegevens te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te vullen.

Links naar derden
De website kan links naar websites van derden bevatten, waaronder naar sociale mediasites. Toegang tot en gebruik van gelinkte websites vallen buiten dit beleid. Deze websites van derden zijn onderworpen aan het privacybeleid van de betreffende websites. thyssenkrupp Materials Belgium nv is niet verantwoordelijk voor het informatiebeleid van dergelijke websites van derden.

Handelsmerken

Tenzij anders aangegeven, zijn alle handelsmerken op de websites van thyssenkrupp Materials Belgium nv beschermd door het merkenrecht. Deze handelsmerken mogen zonder schriftelijke toestemming van thyssenkrupp Materials Belgium nv niet worden gebruikt. Hetzelfde is van toepassing op bedrijfslogo's en symbolen.