Meldpunt klokkenluiders

Wat is de klokkenluidersregeling?

De klokkenluidersregeling heeft als doel om personen te beschermen die (vermoedens van) onregelmatigheden over een organisatie wil melden aan instanties die hiertoe actie kunnen ondernemen. Deze onregelmatigheden betreffen inbreuken op de wetgeving. Dit kan gaan om strafbare handelingen, fraude, inbreuken op vlak van milieubescherming, veiligheid, bescherming,...

Wie kan een melding maken?

Via het meldpunt kan elke persoon die in het kader van een werk-gerelateerde activiteit in contact staat met thyssenkrupp Materials Belgium, aangifte doen van (mogelijke) inbreuken. Dit kunnen dus zowel internen als externen van thyssenkrupp Materials Belgium zijn. Denk bijvoorbeeld aan werknemers, stagiairs, klanten, leveranciers, aandeelhouders, consultants, ….

 • Intern meldpunt
  Je kan een onregelmatigheid melden via het intern meldingskanaal door een e-mail te sturen naar klokkenluiders.mx.be@thyssenkrupp-materials.com. Mails in dit postvak worden in eerste lijn behandeld door twee onafhankelijke medewerkers van thyssenkrupp Materials Belgium, namelijk Christophe Treinen (Finance & HR Manager) en Anne Anthonis (Interne preventieadviseur). Enkel deze personen hebben toegang tot jouw melding. Zij bepalen in overleg wie het best jouw melding kan afhandelen.

 • Extern meldpunt
  Personen die van mening zijn dat de inbreuk niet doeltreffend intern kan worden behandeld of represailles vrezen, kunnen rechtstreeks terecht bij het extern meldpunt: https://www.federaalombudsman.be/nl.

Verwerking persoonsgegevens
Het meldpunt klokkenluiders verwerkt je gegevens in overeenstemming met de GDPR en onze privacy policy.

Welke bescherming krijg je als klokkenluider?

 • Bescherming identiteit
  Wanneer je een melding maakt, zal jouw identiteit niet bekend gemaakt worden tenzij je daartoe toestemming geeft. Je geniet bescherming tegen mogelijke nadelige gevolgen in verband met jouw aangifte.

 • Bescherming tegen sancties
  Wanneer een klokkenluider een inbreuk meldt, is hij of zij beschermd tegen represailles (= vergelding/wraakacties) in de breedste zin van het woord. Denk bijvoorbeeld aan negatieve beoordelingen of ontslag, of aan verandering van taken, financiële sancties of reputatieschade. De beschermingsmaatregelen gelden ook voor al degenen die verbonden zijn met de melders (bv. collega’s, familieleden of personen die de melder bijstaan) en die het slachtoffer kunnen worden van represailles.

 • Aansprakelijkheid
  Personen die inbreuken melden, of onder bepaalde voorwaarden openbaar maken, worden niet aansprakelijk gesteld voor de melding of de openbaarmaking. De melders blijven wel aansprakelijk voor hun handelingen of nalatigheden die los staan van de melding of de openbaarmaking.

Wat gebeurt er nadat je je melding hebt ingediend?

Binnen uiterlijk 7 kalenderdagen na de melding, ontvangt de klokkenluider een ontvangstbevestiging. Indien bijkomende informatie of verduidelijking nodig is voor de behandeling van de melding, kan de meldingsbeheerder jou hierover contacteren, tenzij in gevallen waar dit niet wenselijk is.

Binnen een termijn van uiterlijk 3 maand na het versturen van de ontvangstbevestiging zal de melder feedback ontvangen. Werd er geen ontvangstbevestiging verstuurd naar de melder, dan vangt de periode van drie maanden zeven kalenderdagen na de melding aan.

Nog vragen?

Indien je vragen hebt over de procedure, kan je ons steeds contacteren via onderstaande emailadressen:

Meer informatie over het Decreet inzake Bescherming Klokkenluiders kan je vinden via deze link.