Duurzaamheid in de metaalindustrie: stand en toekomstperspectief