You are using Internet Explorer 11 or earlier, this browser is no longer supported by this website. We suggest to use a modern browser.

thyssenkrupp Materials Belgium steunt SOS Kinderdorpen

thyssenkrupp Materials Belgium steunt SOS Kinderdorpen

De COVID-19-pandemie heeft ons allemaal, zowel persoonlijk als professioneel, voor enorme uitdagingen geplaatst. De crisis heeft niet alleen het belang van sociale cohesie, maar ook solidariteit nationaal en internationaal stevig op de kaart gezet. thyssenkrupp erkent het belang van solidariteit en steunt diegenen die, naast vele anderen, hard door de pandemie zijn getroffen: de kindertehuizen. Meer specifiek gaat de steun in België en Nederland naar het project ‘De Simbahuizen’ van SOS Kinderdorpen, waarbij jonge kinderen in gastgezinnen opgevangen worden.

Duurzaamheid als motor voor innovatie

Bij thyssenkrupp nemen we als wereldwijde organisatie al jaren de verantwoordelijkheid tegenover de medemens en het milieu. Waarden als duurzame ontwikkeling en maatschappelijke verantwoordelijkheid blijven voor ons een motor van innovatie: het verbetert economische, ecologische en sociale prestaties, maar het beïnvloedt vooral de toekomst van ons en onze kinderen. Door duurzaamheid te integreren in de bedrijfsvoering, creëren we een wereld waarin we samen hulpbronnen op de best mogelijke manier gebruiken en waarin gezamenlijk succes en een duurzame toekomst voor werknemers, klanten, overheden, medemensen, de maatschappij en het milieu gegarandeerd zijn.

Betrokken gemeenschappen

Als actief lid van de gemeenschap steunt thyssenkrupp projecten, lidmaatschappen en initiatieven in de buurt van alle verschillende vestigingen met donaties en sponsoring. Langdurige en vertrouwensvolle partnerschappen staan centraal in de succesvolle samenwerkingen met verschillende groepen van onze samenleving.

Project De Simbahuizen: een wereldwijd teken van solidariteit naar onze toekomst

Eén van de donaties van thyssenkrupp Materials Belgium aan SOS Kinderdorpen

Wanneer kinderen tijdens hun eerste duizend dagen weinig tot geen liefdevolle zorg en aandacht krijgen, dan heeft dat (emotionele en fysieke) gevolgen voor de rest van hun leven. Vanuit deze achtergrond startte SOS Kinderdorpen met het piloottraject ‘De Simbahuizen’: een project waarbij twee vaste en professionele ouderfiguren, of Simba-ouders, tijdelijk een warme thuis bieden aan maximaal vier kinderen. Een van die Simba-ouders werkt voor SOS Kinderdorpen, terwijl een andere ouder actief mee in het verhaal stapt. Zo helpt SOS Kinderdorpen meer dan 100 kinderen in België en Nederland, van 0 tot 18 jaar oud.

Steun van thyssenkrupp Materials Belgium

Door dit project te steunen, wil thyssenkrupp blijk geven van solidariteit en verantwoordelijkheid. In augustus werden de laatste donaties overhandigd en we delen graag enkele indrukken van deze campagne.

Concreet werden er al 11 kinderen in de leeftijd van 0 tot 3 jaar in België en 20 kinderen in Nederland, tussen de drie en achttien jaar, geholpen. Een rechtstreekse donatie aan de kinderen was voor ons absoluut prioritair, daarom gingen we samen met de directie van SOS Kinderdorpen op zoek naar artikelen waarmee de jonge bewoners uit de gastgezinnen en instellingen het meest geholpen zijn. Donaties variëren van schoolgerief zoals stiften, kleurpotloden, balpennen, pennenzakken, ringmappen en zwemzakken, tot toestellen om volgende winter te gebruiken, zoals aerosoltoestellen. Onze medewerkers hebben de giften persoonlijk overhandigd.

Een groot succes

thyssenkrupp is erg blij met het succes van de actie die ondertussen al heel wat kinderen blij heeft gemaakt. Samen zorgen we ervoor dat de kinderen weer veilig naar hun gezin kunnen en dat de jeugdzorgsector het zorgaanbod beter kan afstemmen op de behoeften van de allerjongste kinderen.

Een campagne als deze is enkel mogelijk wanneer iedereen de handen in elkaar slaat. Solidariteit blijft voor ons de kracht om samen iets te bereiken en uitdagingen in de toekomst te blijven aanpakken.

Wilt u project ‘De Simbahuizen’ ook een hart onder de riem steken?

Video over SOS Kinderdorpen tk-play

Op de website van SOS Kinderdorpen kan u zelf een gift doen met een bedrag naar keuze en een kind specifieke bouwstenen geven om gezond, sterk en liefdevol groot te worden.